ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

សិក្ខាសាលា

ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបង្កើតខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទំនើប៖ ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មម៉ាស៊ីនកិនស៊ីធីអិនស៊ីខ្សែបញ្ឈរមជ្ឈមណ្ឌលផលិតម៉ាស៊ីន។
ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មមជ្ឈមណ្ឌលម៉ាស៊ីនប្រភេទហ្គនទ្រី, ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មម៉ាស៊ីនកិន, ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មម៉ាស៊ីនកិនលើផ្ទៃដី, ខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មអេឌីអឹម។ ល។

Surface grinder production line
image2
CNC tapping and drilling machine workshop
image1
2
Milling machine workshop 
EDM machine workshop 
production line (1)
Robotics Automation Workshop

ការិយាល័យ

office

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

Factory-inspection

ពិព័រណ៍

Exhibition